Despre Noi

Declaratii de Avere si Interese
Organigrama
Regulamente
Strategie

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ

 SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TELEORMAN

Direcția Generală de Asistenţă Socială și Protecția Copilului (DGASPC) cu sediul în Alexandria, str. Dunării, nr. 7, jud. Teleorman, este instituție publică cu personalitate juridică, înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman, în subordinea acestuia .
DGASPC Teleorman realizează la nivelul județului măsurile de asistenţă socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

Finanțarea Direcției Generale se asigură din bugetul județean.
Finanțarea serviciilor sociale și beneficiarilor de asistenţă socială se asigură din bugetul județului, bugetul de stat, din donații, potrivit legii.