Despre Noi

Hotararea 85 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli


Hotarare 142 privind aprobarea Organigramei si a statului de functii ale DGASPC TELEROMAN

Organigrama
Regulamente
Strategie

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ

 SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TELEORMAN

 
 

Direcția Generală de Asistenţă Socială și Protecția Copilului (DGASPC) cu sediul în Alexandria, str. Dunării, nr. 7, jud. Teleorman, este instituție publică cu personalitate juridică, înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman, în subordinea acestuia .
DGASPC Teleorman realizează la nivelul județului măsurile de asistenţă socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

Finanțarea Direcției Generale se asigură din bugetul județean.
Finanțarea serviciilor sociale și beneficiarilor de asistenţă socială se asigură din bugetul județului, bugetul de stat, din donații, potrivit legii.