Despre Noi

Declaratii de Avere si Interese
Organigrama
Regulamente
Strategie

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI TELEORMAN

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) cu sediul în Alexandria, str. Dunării, nr. 7, jud. Teleorman, este instituţie publică cu personalitate juridică, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman, în subordinea acestuia şi în coordonarea secretarului general.
DGASPC Teleorman realizează la nivelul judeţului măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Finanţarea DGASPC Teleorman se asigură din următoarele surse :
– sume alocate de la bugetul Consiliului Judeţean Teleorman ;
– sume alocate de la bugetul de stat ;
– sume alocate de la bugetul local al comunelor şi oraşelor ;
– contribuţii proprii ale beneficiarilor sau ale întreţinătorilor acestora ;
– donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, permise de lege.