Despre Noi

Situație bunuri primite cu titluri gratuit


Hotarare privind modificarea si completarea H.G. nr.1.017 din 2018 privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban


Lista furnizori pub lici și privați acreditați de servicii sociale și lista de servicii sociale licențiate la nivelul județului Teleorman


Regulament Intern al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman


Hotararea-85-privind-aprobarea-bugetelor-de-venituri-si-cheltuieli


Hotarare-142-privind-aprobarea-Organigramei-si-a-statului-de-functii-ale-DGASPC-TELEROMAN


Organigrama


Regulamente Organizare si Functionare 

Regulament de Organizare si Functionare Centrul de ZI de Recuperare pentru Copii cu Tulburari din Spectrul Autist

Regulament de Organizare si Functionare – Centrul Teritoral pentru Protectia de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Rosiorii de Vede

Regulament de organizare si functionare a serviciului social cu cazare Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati Olteni

Regulament de organizare si functionare a serviciului social cu cazare Centrul de tip familial Alexandra-Violeta ap. 16, ap. 30, ap.39

Regulament de organizare si functionare a serviciului social cu cazare Centrul de tip familial Maria-Ioana Casa nr 1 casa nr 2

Regulament de organizare si functionare a serviciului social cu cazare Centrul de tip familial pentru copilulul cu nevoi speciale Pinocchio

Regulament de organizare si functionare a serviciului social cu cazare Centrul de protectie de tip familial a copilului cu handicap sever Raza de Soare

Regulament de organizare si functionare a serviciului social cu cazare Centrul pentru persoane varstnice Cervenia

Regulament de organizare si functionare a serviciului social cu cazare Centrul pentru persoane varstnice Furculesti

Regulament de organizare si functionare a serviciului social cu cazare Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu nevoi speciale Alexandria

Regulament de organizare si functionare a serviciului social cu cazare Centrul teritorial pentru protectia de tip familial Alexandria

Regulament de organizare si functionare a serviciului social cu cazare Centrul teritorial pentru protectia de tip familial Rosiori de Vede

Regulament de organizare si functionare al serviciului social de zi Centrul de ingrijire si recuperare de zi pentru copilul cu nevoi speciale Alexandria

Regulament de organizare si functionare Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati ,,Sfântul Iustin”

Regulament de Organizare si Functionare Centrul de Urgență

Regulament de Organizare si functionare Centrul Maternal Alexandria

Regulament de organizare si functionare Centrul maternal Rosiori de Vede

Regulament de organizare si functionare Serviciul management de caz

Regulament de organizare și funcționare Centrul de Îngrijire și Asistență Pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Videle


Strategie


Codul de conduita etica al D.G.A.S.P.C. Teleorman

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ

 SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TELEORMAN

Direcția Generală de Asistenţă Socială și Protecția Copilului (DGASPC) cu sediul în Alexandria, str. Dunării, nr. 7, jud. Teleorman, este instituție publică cu personalitate juridică, înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman, în subordinea acestuia .
DGASPC Teleorman realizează la nivelul județului măsurile de asistenţă socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

Finanțarea Direcției Generale se asigură din bugetul județean.
Finanțarea serviciilor sociale și beneficiarilor de asistenţă socială se asigură din bugetul județului, bugetul de stat, din donații, potrivit legii.

 

Sari la conținut