Posturi vacante scoase la concurs de către DGASPC Teleorman în anul 2019

 • Rezultat final la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant: Șef Centrul Teritorial pentru Protecția de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria. Afișat 20.09.2019.

 •   Rezultat interviu, pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant: Șef Centrul Teritorial pentru Protecția de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria. Afișat 19.09.2019.

 • Rezultat probă scrisă pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant: Șef Centrul Teritorial pentru Protecția de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria. Afișat 17.09.2019.

 • Lista cuprinzând rezultatele obținute la selecția dosarelor din data de 13.09.2019, pentru ocuparea unor posturi de execuție vacante. Afișat 13.09.2019

 • Lista cuprinzând rezultatele obținute la selecția dosarelor din data de 12.09.2019, pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante. Afișat 12.09.2019

 • Rezultate  finale la concursul din data de 09.09.2019, pentru promovarea în grad profesional a unor funcționari publici. Afișat 12.09.2019

 • Rezultat probă interviu, la concursul din data de 09.09.2019, pentru promovarea în grad profesional a unor funcționari publici. Afișat 11.09.2019

 • Rezultate proba scrisă a concursului din data de 09.09.2019, organizat pentru promovarea în grad profesional a unor funcționari publici. Afișat 09.09.2019

 • Rectificare la anunțul afișat în data de 28.08.2019 – „Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante”.  Afișat 09.09.2019

 •  Rezultat selecție dosare din data de 30.08.2019, pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant: Șef Centrul Teritorial pentru Protecția de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria. Afișat 30.08.2019.

 • Rezultat selecție dosare de înscriere la concursul din data de 09.09.2019 – proba scrisă, organizat pentru promovarea în grad profesional pentru funcționarii publici. Afișat 30.08.2019.

 • Concurs  pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante. Afișat 30.08.2019

 • Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante. Afișat 28.08.2019

 • Anunț „Concurs pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant: Șef Centrul Teritorial pentru Protecția de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria.” Afișat 14.08.2019

 • Concurs promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate.  Afișat 07.08.2019

 • Rezultate finale pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante 1/post medic primar & 1 post asistent medical principal la Centrul pentru Persoane Vârstnice Cervenia. Afișat 19.07.2019

 • Rezultate probă interviu pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante 1/post medic primar & 1 post asistent medical principal la Centrul pentru Persoane Vârstnice Cervenia. Afișat 15.07.2019

 • Rezultate obținute la proba scrisă pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante 1/post medic primar & 1 post asistent medical principal la Centrul pentru Persoane Vârstnice Cervenia. Afișat 15.07.2019

 • Rezultate  obținute la selecția dosarelor din data de 04.07.2019, pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante, la Centrul pentru Persoane Vârstnice Cervenia. Afișat 19.06.2019

  Anunț Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante 1/post medic primar & 1 post asistent medical principal la Centrul pentru Persoane Vârstnice Cervenia. Afișat 19.06.2019


 • Rezultat final la concursul din data de 23.04.2019, pentru ocuparea postului de medic primar  1/în cadrul Complexului de Servicii pentru Copilul cu Nevoi Speciale, din cadrul DGASPC Teleorman.  Afișat 06.05.2019

 • Rezultat interviu din data de 25.04.2019, pentru ocuparea postului de medic primar  1/în cadrul Complexului de Servicii pentru Copilul cu Nevoi Speciale, din cadrul DGASPC Teleorman.  Afișat 25.04.2019

  Rezultat probă scrisă din data de 23.04.2019, pentru ocuparea postului de medic primar  1/în cadrul Complexului de Servicii pentru Copilul cu Nevoi Speciale, din cadrul DGASPC Teleorman.  Afișat 23.04.2019


 • Rezultate finale la concursul din data de 16.04.2019, pentru ocuparea unui post contractual de execuție de referent I (arhivar). Afișat 19.04.2019

 • Rezultate proba interviu pentru ocuparea unui post contractual de execuție de referent I (arhivar). Afișat 18.04.2019

 • Rezultate   obținute la proba scrisa a concursului din data de 16.04.2019, pentru ocuparea unui post contractual de execuție de referent I (arhivar). Afișat 16.04.2019

 • Rezultat selecție dosare pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant: 1/2 post medic primar la Complexul de Servicii pentru Copilul cu nevoi speciale. Afișat 16.04.2019

 • Rezultatele obținute la selecția dosarelor din data de 08.04.2019, pentru ocuparea unui post contractual de execuție de referent I (arhivar). Afișat 08.04.2019

 • Concurs  pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant: 1/2 post medic primar la Complexul de Servicii pentru Copilul cu nevoi speciale. Afișat 29.03.2019

 • Concurs  pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant: referent I (arhivar). Afișat 22.03.2019

 • Rezultate finale obținute la concursul din data de 18.02.2019, pentru ocuparea postului de șofer din cadrul Serviciului Administrativ, Patrimoniu, Tehnic și Aprovizionare.  Afișat 21.02.2019

 • Rezultate obținute la proba interviu, la concursul din data de 18.02.2019, pentru ocuparea postului de șofer din cadrul Serviciului Administrativ, Patrimoniu, Tehnic și Aprovizionare. Afișat 20.02.2019

 • Rezultate obținute la proba scrisa a concursului din data de 18.02.2019, pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție. Afișat 18.02.2019

 • Rezultate obținute la selecția dosarelor din data de 08.02.2019. Afișat 08.02.2019

 • Rezultate obținute de candidați la concursul din 05.02.2019, în vederea ocupării unor posturi contractuale de execuție vacante. Afișat 07.02.2019

 • Rezultate contestații la proba scrisa din 05.02.2019, pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante. Afișat 06.02.2019

 • Rezultate la proba scrisa din 05.02.2019, pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante .  Afișat 05.02.2019

 •  Rezultatele privind selecția dosarelor la concursul din data de 05.02.2019, în vederea ocupării unor posturi contractuale de execuție vacante. Afișat 28.01.2019

 • Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante; Bibliografie.  Afișat 23.01.2019

 • Rezultate finale la examenul de promovare în grad/treapta profesionala, din data de 15.01.2019Afișat 18.01.2019

 • Rezultate  proba scrisa din 15.01.2019, pentru promovarea în grad/treapta profesionala pentru posturile contractuale de execuție de educator, kinetoterapeut, logoped, asistent social și inspector de specialitate. Afișat 17.01.2019

 • Rezultate proba scrisa din 15.01.2019, pentru promovarea în grad/treapta profesionala pentru posturile contractuale de execuție de muncitor calificat și inspector de specialitate. Afișat 16.01.2019

 •  Rezultate selecție dosare examen promovare personal contractual. Afișat 11.01.2019 


 • Bibliografia de studiu la examenul de promovare în grad/treapta profesional/a imediat superior/superioara organizat în data de 15 ianuarie 2019, pentru funcțiile contractuale de execuție din cadrul Complexului de servicii destinate copilului și familiei. Afișat 04.01.2019