Sesizare

[wpforms id=”3409″]

Toate datele dvs. sunt confidentiale. Persoanele care formuleaza sesizari se obliga sa furnizeze informatii reale privind identitatea si datele de contact si sa utilizeze un limbaj decent.
Sesizarile scrise neglijent, sau care contin obscenitati nu vor fi tolerate pe site. Sesizarile care nu tin de activitatile derulate de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman vor fi ignorate.
Conform art.2 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificarile si completarile ulterioare, prin PETITIE se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin e-mail, pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice.
Sari la conținut