Proiect de reintegrare / Prevenire masuri de protectie specializate

PROIECT  de reintegrare / prevenire  masuri  de protectie specializate

 DESCRIERE

          Titlul:

Elaborarea şi aplicarea unor măsuri pentru prevenirea/reintegrarea copiilor cu risc de abandon si care  beneficiaza de masuri de protectie specializata.

          Obiectiv general:

La nivel de proiect, obiectivul general vizează asigurarea serviciilor sociale de calitate copilului separat de familia sa si copilului care se afla in situatii de risc de separare.

Acest obiectiv va fi atins prin dezvoltarea unor măsuri prinvind identificarea copiilor aflați în situații de risc de a intra în sistemul de protecție și aplicarea unor măsuri privind reintegrarea/integrarea copiilor aflați cu măsură de protecție speciala în sistem familial (AMP, familii) și rezidențial, urmărind elaborarea unei metodologii cu instrumente de lucru necesare derulării unui astfel de program.

          Obiectivele specifice:

O.S.1 Facilitarea furnizarii serviciilor specifice mentinerii/reintegrarii copilului in familie la nivel de judet.

O.S.2  Reintegrarea in familiile naturale a unui numar stabilit de copii/ tineri, cu masura de protectie in regim familial (AMP, familii) sau rezidential.

O.S.3 Reducerea numarului de masuri de protectie de tip rezidential, precum si cel de plasament familial, prin interventia precoce in prevenirea separarii copiilor de familie.

          Descrierea grupului /grupurilor ţintă şi a beneficiarilor, precum şi numărul estimat de beneficiari.

100 de copii care se afla in familie cu situatii de risc de a fi institutionalizati, daca nu se diminueaza factorii care intervin acestei cauze, si copii care sunt in sistemul de protectie speciala, pentru ei se urmareste integrarea/reintegrarea in familia naturala, de pe raza judetului Teleorman pentru care se vor acorda servicii de reintegrare/prevenire.

Durata proiectului           18  luni

          Justificare

Dinamica intrarilor si iesirilor copiilor din sistemul de protecție la nivelul DGASPC Teleorman trage un semnal de alarma in ceea ce priveste numarul de masuri de protectie speciala raportat la numarul iesirilor din sistem a copiilor.

Evolutia pe ultimii trei ani a situatiei instituirilor de masuri de protectie speciala

2014 = 107  2015 = 91  2016 = 77

Evolutia pe ultimii trei ani a situatiei incetarilor de masuri de protectie speciala

2014 = 121  2015 = 94  2016 = 56

Așa cum se observa în graficele de mai sus, deși numărul de instituiri de măsuri de protecție specială a scăzut continuu din anul 2014, în anul 2016, numărul instituirilor de măsuri de protecția specială este mai mare decât numărul de incetari măsuri de protecție specială.

Serviciul intervenție în regim de urgența în domeniul asistentei sociale  asigura preluarea sesizărilor primite pentru copii si  pentru persoane adulte, aflaţi în situaţii de risc major: abuzaţi, neglijaţi, abandonaţi in maternităţi sau alte unităţi medicale, exploatati, fara locuinta şi  instrumentarea cazurilor respective.

In anul 2016, au existat 284 sesizari ce au privit situația a 445 de copii și a 4 adulti.

Problematica acestor sesizari a fost urmatoarea:

–   10 cazuri abandon in spitale ( maternităţi sau alte unităţi medicale)
–   30 cazuri de abuz;
– 102 cazuri de neglijare;
–     5 cazuri de repatriere;
–     4 cazuri fara locuinta;
–     5 cazuri stare de saracie;
–     2 cazuri fara ocrotire parinreasca;
–     3 cazuri exploatare prin munca;
–     1 caz de cersetorie
– 122 cazuri de copii aflati in alte situatii;

Comparativ cu anul 2015, numarul sesizarilor care au privit situatia copiilor a crescut cu 40%, asa cum se poate observa din situatia de mai jos.

Autoritatile publice locale nu au capacitatea de gestiona eficient situatia copiilor aflati in risc de separare de propria familie, datorita anumitor factori care au amplificat degradarea copilului in familie ajungindu – se ca acesta sa fie preluat in regim de urgenta în sistemul de protectie.

          Descrierea detaliată a  activităţilor

          Formarea echipei de implementare a proiectului

Constituirea la nivelul judetului, in aparatul propriu al DGASPC, a doua echipe mobile, care vor actiona in domeniul de prevenire/integrare/reintegrare/ monitorizare a copiilor care sunt in situatie de separare de familie si a copiilor care beneficaza de o masura de protectie speciala.

Informarea specialistilor celor doua echipe mobile cu privire la rolul acestora in implementarea proiectului, modalitatea de identificare a grupului tinta, furnizarea serviciilor, monitorizare post-servicii.

Elaborarea/ imbunatatirea metodologiei de lucru

Intocmirea metodologiei de lucru pe cele doua arii de actiune: prevenirea separarii copilului de familie si reintegrarea/ integrarea copiilor/ tinerilor care beneficiaza de o masura de protectie speciala in familia naturala

          Stabilirea colaborarii cu autoritatile locale de la nivelul judetului.

Incheierea unor conventii de colaborare in ceea ce priveste implementarea proiectului: intalniri cu autoritatile publice locale, prezentarea proiectului, prezentarea responsabilitatilor in ceea ce priveste proiectul, etc.

Identificarea grupului tinta

Identificarea copiilor care au posibilitatea de reintegrare  in familia naturala (tinand cont de anumite aspect: PIP reintegrare, varsta, nivelul educational, statul in prezent, starea de sanatate a copilului, opinia acestuia).

          Furnizarea serviciilor

1.Evaluarea detaliata a copilului din sistemul de protectie speciala si a familiei acestuia.

2.Evaluarea situatiei familiilor a caror copii sunt in situatia de a ajunge in sistemul de protectie.

3.Incheierea de contracte cu familia, specificand responsabilitatea acesteia in realizarea obiectivelor stabilite in planului de servicii si planul de interventie.

4.Acordarea unui pachet de servicii grupului tinta: consiliere, sprijin financiar, educatie parentala, acompaniere, asistenta medicala, educatie pentru ingrijirea copilului, urmarind eliminarea factorilor de risc pentru mentinerea copilului in familie

5.Monitorizarea post-reintegrare a copilului, urmarind indeplinirea obligatiilor de catre parinti si responsabilizarea autoritatilor locale in ceea ce priveste monitorizarea familiei si acordarea sprijinului necesar acesteia.

6.Constituirea unor grupuri de sprijin: activitati de constientizare in ceea ce priveste respectarea drepturilor copilului, responsabilitatile familiale si implicarea autoritatilor publice locale.

7.Monitorizarea post acordarii serviciilor a copilului, urmarind indeplinirea obligatiilor de catre parinti si responsabilizarea autoritatilor locale in ceea ce priveste monitorizarea familiei si acordarea sprijinului necesar acesteia.

8.Furnizarea serviciilor va utiliza abordarea din perspectiva modelului ”pachetului minim de servicii”, fiecare beneficiar va primi servicii, de la diagnosticare la informare, consiliere, acompaniere şi sprijin, referire, dar şi monitorizare şi evaluare.

Metodologia

Prin activitatile derulate, proiectul isi propune sa actioneze in flexibilizarea sistemului de protectie, oferind servicii de prevenire a separarii copilului de familie, prin implicare autoritatilor publice locale si de integrare/reintegrare a copiilor din cadrul sistemului de protectie.

Metode de implementare

Constituirea echipei de implementare: recrutarea echipei de implementare s-a facut din cadrul serviciilor deja existente in structura DGASPC, tinandu-se cont de activitatea specialistilor in domeniul protectiei copilului.

Echipa propusă pentru implementarea proiectului: 4 lucratori sociali care vor forma cite doua echipe mobile pentru implementare si monitarizarea familiilor in perioada de acompaniere.

Activitatea de deplasare in teritoriu:

– 2 autoturisme (rovinieta, asigurare RCA, trusa medicale, stingator, etc).

– Combustibil aprox. 200 l/luna.

Alte materiale necesare desfasurarii activitatii, materiale consumabile.

           Rezultate asteptate

100 de copii pentru care sau acordat servicii de reintegrare/prevenire.

          Sustenabilitate 

Dupa incheierea perioadei de finantare continuitatea serviciului celor 2 echipe mobile va fi asigurata de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului prin Serviciul Management de caz  si Serviciul Intervenție in Regim de Urgența în Domeniul Asistentei Sociale.

 BUGETUL PROIECTULUI

100 de copii  SERA Romania  DGAPSC
Achizitie 2 autoturisme  22,000 euro  22,000 euro
Intretinere, combustibil auto  12,000 euro 12,000 euro
Prevenire abandon/integrare/reintegrare 166,000 euro 86,000  euro  80,000 euro
Total 200,000  euro 120,000  euro  80,000 euro

          Semnarea Acordului de Parteneriat intre Consiliul Judetean Teleorman, Direcția Generala de Asistenta Sociala și Protecția Copilului Teleorman și Fundatia SERA ROMANIA, nr. 27/2017, în vederea implementarii proiectului, a fost aprobata prin Horararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 80/28.06.2017.

Sari la conținut