Service Disabled Adult

Activitati si atributii ale D.G.A.S.P.C. in domeniul asistentei sociale pentru persoane adulte.
– conduce activitatea curenta in domeniul protectiei persoanei adulte si raspunde pentru activitatea desfasurata,
– organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea de asistenta sociala in domeniul persoanei adulte si activitatea salariatilor din subordine.
– Coordoneaza si controleaza activitatea Complexului de Servicii pentru persoanele adulte cu handicap Videle si Centrului de ingrijire si Asistenta Olteni
– Monitorizeaza implementarea Standardelor de calitate pentru centrele rezidentiale si modul de furnizare a serviciilor sociale.
– Monitorizeaza implementarea planului de restructurare al centrelor de tip rezidential
– Coordoneaza activitatea secretariatului ethnic al Comisiei de Expertiza medicala pentru persoanele cu handicap pentru adulti
– Aproba, in limitele competentei acordate de Directorul General, borderoul nominal de plati privind plata bugetului complementar si a alocatiei duble de hrana pentru copii infestati cu HIV/SIDA aflati in ingrijirea familiei, a indemnizatiilor persoanelor adulte cu handicap grav si accentuat
– Raspunde de incarcarea echilibrata cu sarcini de serviciu a salariatilor din subordine,
– Elaboreaza fisa postului pentru personalul din subordine
– Asigura ca activitatea compartimentelor coordinate sa se desfasoare organizat, pe baza unui program de activitate potrivit normelor legale,
– Organizeaza si urmareste ca personalul din subordine sa cunoasca legislatia aplicabila si actioneaza pentru respectarea acesteia,
– Participa la elaborarea sau, dupa caz, realizeaza lucrari de complexitate deosebita,
– Repartizeaza spre rezolvare corespondenta si lucrarile din atributia directiei si da indrumari de rezolvare
– Urmareste elaborarea in termen a studiilor, sintezelor si rapoartelor repartizate,
– Stabiliste, in limita competentei acordate de Directorul general, relatii de colaborare cu persoane juridice autorizate sa desfasoare activitati in domeniul protectiei persoanei adulte si personae juridice prestatoare pentru persoanele cu handicap
– Semneaza corespondenta emisa, situatii statistice referitoare la activitatea de asistenta sociala in domeniul persoanei adulte, in limitele competentei acordate de Directorul general,
– Raspunde in fata Directorului general si al Colegiului Director pentru activitatea desfasurata prezentand periodic raport de activiotate,
– Evalueaza activitatea salariatilor din subordine si asigura respactarea normelor de disciplina de catre acestia, sanctioneaza si face propuneri comisiei de disciplina pentru aplicarea de sanctiuni persoanelor care au savarsit abateri potrivit competentei prevazute de art.64 din Statutul functionarilor publici, republicat;
– Indeplineste orice alte atributii stabilite de Directorul general si Colegiul Director.