Informații de interes public

ANUNT privind disponibilitatea de a colabora cu voluntari – CIAPAD Olteni


Anunt disponibilitate colaborare cu voluntari Centrul de zi de recuperare pentru copiii cu tulburar din spectrul autist Alexandria


Anunt disponibilitate colaborare cu voluntari Centrul de ingrijire si recuperare de zi pentru copilul cu nevoi speciale Alexandria


Anunt disponibilitate colaborare cu voluntari Centrul de urgenta Alexandria


Anunt disponibilitate colaborare cu voluntari Centrul Maternal Alexandria


Anunt privind disponibilitatea Centrului de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap Sf. Iustin Videle de a colabora cu voluntari


Anunt privind disponibilitatea CIAPAD Videle de a colabora cu voluntari


Anunt privind disponibilitatea CTPTF Rosiori de Vede de a colabora cu voluntari


Salarii de baza la data de 31 martie 2023


Plan de integritate pentru implementarea la nivelul DGASPC Teleorman a Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025


Hotararea 29 din 27.01.2023 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere a copiilor cu nevoi sociale si speciale din Centrele rezidentiale si de zi


Hotararea 28 din27.01.2023 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere al persoanelor adulte cu handicap


Hotararea nr.27 din 27.01.2023 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere a persoanelor varstnice


DISPOZITIE RECUPERARE ZIUA DE 2 DECEMBRIE


Hotararea nr.20 din 27.01.2023 privind aprobarea Planului anual de actiune privin serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliul Judetean Teleorman 2023


Serevicii Sociale Teleorman


Salariile de baza pentru personalul din cadrul DGASPC Teleorman conform art.33 din legea nr.153din 2017 la data de 30.09.2022


Modificare Dispozitie comisie paritară actualizata 23.02.2023

Modificare componenta Comisia paritara

Dispozitie constituire Comisia paritara a DGASPC Teleorman. Afisat astazi 12.07.2022.


Dispozitie privind constituirea comisiei paritare. Afisat astazi 16.06.2022.


Anunt publicprivind voluntariatul la CTPTF Alexandria


Salarii de baza la data de 31.03.2022


Aprobarea costului mediu lunar al serviciilor sociale 2022

Buget servicii sociale 2022


Informare privind valabilitatea certificatelor de incadrare in grad de handicap ca urmare a incetarii starii de alerta


Codul de conduita etica al D.G.A.S.P.C. Teleorman


ANUNT privind activitatile prevazute in proiectul ”TEAM-UP-Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor, cod SMIS 12769”.


Salariile de baza pentru personalul din cadrul DGASPC Teleorman


Hotararea 142 din 30.09.2020 privind Locuinta Protejata


Hotararea 163 din 31.10.2019 privind modificarea anexei nr 2 la Hotararea Consiliului Judetean nr. 86 din 28.06.2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale DGASPC Teleorman


Hotararea 85 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli


Hotarare 142 privind aprobarea Organigramei si a statului de functii ale DGASPC TELEROMAN

Procedura de sistem privind semnalarea neregularitatilor si protejarea salariatilor care semnaleaza neregularitatile – P.S. 18

Procedura de sistem pentru implementarea standardului 7 – MONITORIZAREA PERFORMANTELOR

Procedura de sistem pentru implementarea standardului 1 – ETICA SI INTEGRITATEA

Organigrama
Regulamente
Strategie

Modalități de contestare

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Modele de reclamații administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.

Model_cerere_solicitare_informatii_Legea_544

Model_reclamatie_legea_544

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției sau autorității publice, așa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ

 SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TELEORMAN

 
 

Direcția Generală de Asistenţă Socială și Protecția Copilului (DGASPC) cu sediul în Alexandria, str. Dunării, nr. 7, jud. Teleorman, este instituție publică cu personalitate juridică, înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman, în subordinea acestuia .
DGASPC Teleorman realizează la nivelul județului măsurile de asistenţă socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

Finanțarea Direcției Generale se asigură din bugetul județean.
Finanțarea serviciilor sociale și beneficiarilor de asistenţă socială se asigură din bugetul județului, bugetul de stat, din donații, potrivit legii.

 

Sari la conținut