Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

[elfsight_file_embed id=”14″]

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap este organ de specialitate, fara personalitate juridica, al consiliului judetean, cu activitate decizionala in domeniul incadrarii persoanelor adulte in grad de handicap, respectiv in domeniul promovarii drepturilor acestor persoane, cu respectarea legislatiei in domeniu.

Atributiile principale din domeniul de activitate al comisiei de evaluare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 448/2006, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, sunt:
stabileste incadrarea adultului in grad de handicap;
stabileste, dupa caz, orientarea profesionala a adultului cu handicap, respectiv capacitatea de munca;
stabileste masurile de protectie a adultului cu handicap, in conditiile legii;
reevalueaza periodic sau la sesizarea directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, incadrarea in grad de handicap, orientarea profesionala, precum si celelalte masuri de protectie a adultilor cu handicap;
revoca sau inlocuieste masura de protectie stabilita, in conditiile legii, daca imprejurarile care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
il informeaza pe adultul cu handicap sau pe reprezentantul legal al acestuia cu privire la masurile de protectie stabilite;
solutioneaza cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;
promoveaza drepturile persoanelor cu handicap in toate activitatile pe care le intreprind.

Încadrarea în grad de handicap se face în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 762/1992/ 2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, cu modificarile si completarile ulterioare.

Gradele de handicap:sunt: uşor (IV), mediu (III), accentuat (II) şi grav (I).

Tipurile de handicap: sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare

Comisia de evaluare se intruneste obligatoriu o data pe saptamana in sedinte ordinare, in zi de joi si ori de cate ori este necesar in sedinte extraordinare, la convocarea presedintelui.

Comisia de evaluare solutioneaza cazul in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data referirii dosarului de catre serviciul de evaluare complexa;

Comisia de evaluare competenta sa solutioneze cazurile privitoare la persoanele adulte care solicita incadrarea in grad de handicap sau care necesita o masura de protectie este cea in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau resedinta persoanei in cauza;

Certificatele de incadrare in grad si tip de handicap eliberate de comisia de evaluare si aflate in termen de valabilitate sunt recunoscute in cazul transferului dosarului persoanei cu handicap dintr-o unitate administrativ-teritoriala in alta, respectiv dintr-o subdiviziune administrativ-teritoriala in alta;

Certificatul de incadrare in grad de handicap si programul individual de integrare si reabilitare sociala, se comunica prin posta, cu confirmare de primire, persoanei cu handicap sau, dupa caz, parintilor/reprezentantilor legali, asistentului personal sau asistentului personal profesionist, de catre secretariatul comisiei de evaluare;

Atentie! Certificatele de incadrare in grad de handicap pot fi contestate, in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile adresate instantei fiind scutite de taxa judiciara de timbru

Sari la conținut