Vreau sa devin asistent maternal

Asistentul maternal profesionist
Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condiţiile legii, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament.
Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
– au capacitate deplină de exerciţiu;
– comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui parinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
– au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament;
– au urmat cursurile de formare profesională organizate de către D.G.A.S.P.C. Teleorman pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.

Nu poate fi asistent maternal profesionist:
– persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;
– părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotarâre judecătorească rămasă definitivă;
– persoana care suferă de boli cronice transmisibile;
– persoana care desfăşoara o activitate salarizată poate deveni asistent maternal profesionist numai cu condiţia încetării contractului individual de muncă pe baza căruia îşi desfăşoară respectiva activitate salarizată.

Procedura de atestare ca sistent maternal profesionist:
Persoanele care solicită să devină asistent maternal profesionist vor adresa o cerere de evaluare a capacităţii lor la sediul D.G.A.S.P.C. Teleorman La cerere vor fi anexate:
– copii legalizate a actelor de stare civilă (certificat naştere, certificat căsătorie);
– copii legalizate a actelor de studii (diplome);
– copia actului de identitate;
– certificate medicale ale solicitantului şi a persoanelor cu care locuieşte;
– certificat de cazier judiciar pentru solicitant şi persoanele cu care acesta locuieşte şi au capacitate deplină de exerciţiu;
– o scurta prezentarea a persoanelor cu care locuieste.
– copie legalizată a titlului de proprietate al locuinţei sau a contractului de închiriere, declaraţie autentificată a proprietarului prin care recunoaşte solicitantului dreptul la folosinţă;
– declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că nu se află în una dintre situaţiile prevăzute de lege care duce la incompatibilitatea practicării meseriei de asistent maternal profesionist;
– curriculum vitae.

Cererea se va depune NUMAI după o discuţie iniţială cu reprezentantii Biroului Managementului de Caz din cadrul DGASPC Teleorman.
În urma depunerii cererii de evaluare se va realiza evaluarea capacităţii dumneavoastră de a îngriji un copil. Această evaluare poate dura maxim 90 de zile şi pe parcursul acestei perioade dumneavoastră şi membrii familiei veţi fi implicaţi în diverse activităţi.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vă adresaţi Biroului management de caz pentru AMP din cadrul DGASPC Teleorman , Alexandria, str.Dunării, nr.7, tel. 0247/316611 – interior 32. D.G.A.S.P.C. Teleorman va face campanie de informare la nevoie în vederea identificării persoanelor care doresc să devină AMP.

Sari la conținut