Anunțuri achiziții publice DGASPC Teleorman 2019

 • Invitație  de participare la procedura simplificata proprie, Caiet de sarcini  Afișat 02.12.2019. Proces-verbal  al ședinței de deschidere a ofertelor. Afișat 12.12.2019. Raportul Procedurii  Afișat 13.12.2019.

 • Anunț  „Furnizare de cilindrii fotoconductori pentru mașini de fotocopiat și imprimante”.  Caiet de sarcini   Afișat 27.11.2019.

 • Anunț  „Lucrări de amenajare și finisare a imobilului situat în str. Oltului, nr. 59, din mun. Roșiorii de Vede. Caiet de sarcini . Afișat 26.11.2019. Proces-verbal  al ședinței de deschidere și evaluare a ofertelor. Afișat 04.12.2019.

 • Anunț „Furnizare tonere pentru mașini fotocopiat și imprimante”.   Caiet de sarcini . Afișat 25.11.2019.

 • Invitație  de participare „Servicii de estimare pentru lucrări de reparații  și de renovare la apartamentele CSCNS Alexandria„. Afișat 22.11.2019.

 • Anunț  „Lucrări de finisare a construcțiilor ” ; Deviz  de lucrări. Afișat 12.11.2019.

 • Anunț publicitar  Instalarea unui sistem detecție, semnalizare și avertizare incendiu la sediul DGASPC Teleorman. Caiet de sarcini  . Afișat 30.10.2019. Proces-verbal  al ședinței de deschidere. Afișat 07.11.2019.  Proces-verbal  al ședinței de evaluare. Afișat 11.11.2019. Proces-verbal al ședinței de evaluare finala. Afișat 13.11.2019.Raportul  procedurii. Afișat 18.11.2019.

 • Anunț  „Servicii de medicina muncii”. Caiet de Sarcini . Afișat 25.10.2019. Proces-verbal al ședinței de deschidere și evaluare a ofertelor.  Afișat 04.11.2019. Contract  de achiziție publică: Pachet servicii medicale de medicina muncii. Afișat 13.11.2019.

  Anunț  „Lucrări de renovare a aleilor din incinta DGASPC Teleorman”. Caiet de sarcini   Afișat 18.10.2019.   Proces-Verbal  al ședinței de deschidere și evaluare a ofertelor.  Afișat 28.10.2019.  Contract achiziție publica  „Lucrări de renovare a aleilor”.  Afișat 29.10.2019.


 • Anunț  „Servicii de diagnoză reparare 18 băi la Centrul pentru persoane vârstnice Furculești.” Afișat 16.10.2019.

 • Anunț Contract furnizare îmbrăcăminte, încălțăminte. Caiet Sarcini . Afișat 14.10.2019.  Proces-Verbal al ședinței de deschidere și evaluare a ofertelor. Afișat 23.10.2019. Raportul Procedurii  Afișat 24.10.2019.
 • Contract de achiziție publică „Furnizare articole de îmbrăcăminte” ; Contract  de achiziție publică „Furnizare încălțăminte”. Afișat 13.11.2019.

 • Invitație de participare  „Servicii de estimare pentru lucrări de reparații și de renovare la acoperișurile clădirilor Centrului de Îngrijire și Asistenta Olteni.” Afișat 04.10.2019.  Proces-Verbal  al ședinței de deschidere și evaluare a ofertelor. Afișat 10.10.2019 Contract de achiziție publică de „Lucrări de reparare și întreținere”. Afișat 15.10.2019

 • Anunț  „Servicii de proiectare tehnică pentru construcția unor ziduri antifoc pentru delimitare butelii GPL la CIA Olteni. Afișat 30.09.2019.

 • Anunț  „Servicii de proiectare tehnică pentru construcția unor ziduri antifoc pentru delimitare butelii GPL la CIA Olteni. Afișat 18.09.2019.

 • Invitație de participare Servicii de estimare pentru lucrări de reparații și de renovare la apartamentele CTPTFCNS Roșiorii de Vede. Proces-verbal al ședinței de deschidere și evaluare a ofertelor. Afișat 12.08.2019. Contract de achiziție publică de „Lucrări de reparații și renovare”.

 • Anunț de participare la procedura proprie pentru atribuirea contractului de servicii medicale prestate de medici specialiști. Caiet de sarcini Nr.16894 04.07.2019; Proces verbal al ședinței de deschidere a ofertelor; Proces verbal al ședinței de evaluare a ofertelor; Raport Proceduri ; Contract .  Afișat 22.07.2019

 • AnunțServicii de proiectare tehnică pentru construcția unor ziduri antifoc pentru delimitare butelii GPL la CIA Olteni„, nr. ADV1089713 / 02.07.2019. Afișat 02.07.2019

 • AnunțServicii de proiectare tehnică pentru construcția unor ziduri antifoc pentru delimitare butelii GPL la CIA Olteni„, Nr. ADV1087635 / 21.06.2019. Afișat 21.06.2019

 • Anunț „Contract de Servicii medicale prestate de medici specialiști” , nr. ADV 1084694 / 07.06.2019 -Procedura proprie; Caiet Sarcini  –  Proces-Verbal al ședinței de deschidere a ofertelor; Proces-Verbal al ședinței de evaluare a ofertelor; Raportul ProceduriiServicii medicale prestate de medici specialiști„, Nr.15573 / 20.06.2019; Contract Dr. Grosu Natalița. Afișat 07.06.2019

 • Anunț „Lucrări de nivelare și evacuare pământ la DGASPC Teleorman”, Nr. ADV1079375 / 16.05.2019. Afișat 16.05.2019

 • AnunțLucrări nivelare și evacuare pământ la DGASPC Teleorman„, Nr. ADV1077918 / 10.05.2019. Afișat 13.05.2019

 • Anunț Publicitar    privind „Control medic Psihiatric in vederea eliberării a scrisorilor medicale„, nr. ADV1069458 / 01.04.2019. Afișat 01.04.2019

 • Anunț Publicitar „Control Psihiatric în vederea eliberării scrisorilor medicale”. Afișat 20.03.2019

 • Caiet Sarcini privind „Servicii prestate de medici specialiști” pentru Anunț Publicitar -Procedura proprie- . nr.ADV1061323/07.02.2019; Raportul Procedurii de atribuireAfișat 08.02.2019

 • Caiet Sarcini privind „Servicii prestate de medici specialiști” pentru Anunț Publicitar -Procedura proprie- nr. ADV1061315/07.02.2019;Raportul Procedurii de AtribuireAfișat 08.02.2019

 • Caiet Sarcini  privind „Servicii medicale prestate de medici specialiști -1” pentru Anunțul Publicitar  nr.  ADV1058541/17.01.2019. Afișat 17.01.2019

 • Caiet Sarcini  privind „Servicii medicale prestate de medici specialiști -2” pentru Anunțul Publicitar  nr. ADV1058545/17.01.2019.  Afișat 17.01.2019
Sari la conținut