Activitati si Atributii ale DGASPC in privinta Protectiei Copilului

 • elaboreaza proiectele strategiilor anuale, pe termen mediu si lung, referitoare la restructurarea, organizarea si dezvoltarea sistemului de protectie a copilului, aflat in dificultate din judet;
 • asigura implementarea strategiilor prevazute la pct.1, potrivit atributiilor ce ii revin, dupa aprobarea acestora de Comisia pentru protectia copilului si adoptarea lor de Consiliul Judetean, intocmind proiecte detaliate pentru realizarea masurilor prevazute de aceste strategii;
 • coordoneaza, sprijina si controleaza, la cererea Comisiei pentru protectia copilului, activitatea autoritatilor administratiei publice locale din judet, in domeniul protectiei drepturilor copilului;
 • monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor aflati in dificultate din judet, respectarea si realizarea drepturilor lor, asigura centralizarea si sintetizarea acestor date si informatii;
 • colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din judet, in vederea identificarii situatiilor deosebite care apar in activitatea de protectie a copilului aflat in dificultate, a cauzelor aparitiei acestor situatii si stabilirii masurilor ce se impun pentru imbunatatirea acestei activitati;
 • identifica copiii aflati in dificultate de pe teritoriul judetului si pregateste stabilirea masurilor de protectie a acestora;
 • intocmeste raportul referitor la ancheta psihosocial a copilului aflat in dificultate si propune Comisiei pentru protectia copilului stabilirea unei masuri de protectie sau, dupa caz, a unei masuri educative pentru copil;
 • determina pozitia copilului capabil de discernamant cu privire la masura propusa, asigurand cunoasterea de catre copil a situatiei sale de drept si de fapt;
 • acorda copilului capabil de discernamant asistenta si sprijin in exercitarea dreptului sau la libera exprimare a opiniei sale;
 • depune diligentele necesare pentru clarificarea situatiei juridice a copilului, inclusiv pentru inregistrarea nasterii acestuia, in vederea identificarii unei solutii cu caracter permanent pentru protectia copilului – reintegrarea in familia naturala sau, dupa caz, adoptia;
 • sesizeaza instanta judecatoreasca competenta pentru declararea judecatoreasca a abandonului de copii, in conditiile legii;
 • acorda Comisiei pentru protectia copilului, la cererea acesteia, asistenta juridica de specialitate pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, potrivit legii;
 • asigura aplicarea hotararilor Comisiei pentru protectia copilului; urmareste si supravegheaza modul de aplicare a acestor hotarari;
 • identifica familii sau persoane carora sa le poata fi incredintat sau dat in plasament copilul, cu prioritate printre rudele acestuia, pana la gradul al patrulea inclusiv;
 • identifica, evaluaeza si pregateste persoane care pot deveni asistenti maternali profesionisti, in conditiile legii, si supravegheaza activitatea acestora; incheie contracte de munca cu asistentii maternali profesionisti;
 • acorda asistenta si sprijin familiilor sau persoanelor care au primit in plasament sau in incredintare copii, pentru asigurarea dezvoltarii armonioase a acestora;
 • acorda asistenta si sprijin parintilor copilului aflat in dificultate, pentru a pregati revenirea acestuia in mediul sau familial;
 • supravegheaza familiile si persoanele care au primit in incredintare sau plasament copii, pe toata durata acestei masuri, precum si pe parintii copilului aflat in dificultate, dupa revenirea acestuia in mediul sau familial;
 • pregateste integrarea sau reintegrarea copilului in familia sa naturala, intr-o familie substitutiva temporara sau in familie adoptiva, dupa caz, inclusiv prin asigurarea unor spatii special amenajate si a mijloacelor necesare pentru contactul personal si nemijlocit al copilului cu parintii sai;
 • verifica si reevalueaza, cel putin o data la trei luni, imprejurarile legate de plasamentul sau incredintarea copilului si propune Comisiei pentru protectia copilului, dup&a caz, mentinerea masurii de protectie stabilite, modificarea sau revocarea acesteia;
 • acorda asistenta si sprijin de urgenta parintilor copilului, urmarind ca acestia sa isi poata asuma responsabilitatile si indeplini obligatiile cu privire la copil, astfel incat sa previna aparitia situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului;
 • actioneaza pentru prevenirea abandonului copiilor prin planning familial si educatie contraceptiva;
 • identifica copiii care pot fi protejati prin adoptie, in conditiile legii, de pe teritoriul judetului si prezinta presedintelui Comisiei pentru protectia copilului sau unuia dintre vicepresedinti, in termen de cinci zile de la data identificarii, datele de identitate si alte informatii pertinente referitoare la situatia acestora, spre a fi comunicate Comitetului Roman pentru Adoptii;
 • identifica familiile sau persoanele care doresc sa adopte de pe teritoriul judetului; evalueaza conditiile materiale si garantiile morale pe care acestea le prezinta si face propuneri Comisiei pentru protectia copilului cu privire la eliberarea atestatului de familie sau persoana apta sa adopte; transmite cererile de adoptie ale acestor familii sau persoane Comitetului Roman pentru Adoptii, insotite de atestatul de persoana sau familie apta sa adopte, in termen de cinci zile de la eliberarea acestuia;
 • sprijina familiile sau persoanele atestate ca apte pentru a le fi incredintati copii in vederea adoptiei si face propuneri Comisiei pentru protectia copilului in acest sens; supravegheaza aceste familii sau persoane pe perioada incredintarii copilului in vederea adoptiei, in conditiile legii; asigura transmiterea cererilor de incredintare in vederea adoptiei la Comitetul Roman pentru Adoptii, in conditiile legii;
 • identifica familii sau persoane potrivite pentru adoptia copiilor aflati in evidenta Comitetului Roman pentru Adoptii, acorda asistenta de specialitate acestor familii sau persoane pentru solutionarea cererilor de incuviintare a adoptiei, in conditiile legii;
 • urmareste evolutia copiilor adoptati de pe teritoriul judetului, precum si a relatiilor dintre acestia si parintii lor adoptivi, pe o perioada de cel putin doi ani de la incuviintarea adoptiilor pe care le-au sprijinit; prezinta rapoarte Comisiei pentru protectia copilului cu privire la aceste aspecte, trimestrial sau la cererea acesteia; sprijina parintii adoptivi ai copilului in indeplinirea obligatiei de a-l informa pe acesta ca este adoptat, de indata ce varsta si gradul de maturitate al copilului o permit;
 • exercita dreptul de a administra bunurile copilului incredintat, in conditiile art.10, alin.5 si 6 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, republicata;
 • asigura dezvoltarea armonioasa, precum si mediul familial corespunzator pentru copiii pe care i-a primit in plasament sau incredintare.
Sari la conținut