Activitati si Atributii ale DGASPC în privinta Protectiei Sociale a Persoanelor Adulte

 • de strategie, prin elaborarea planurilor de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale si a programelor de actiune antisaracie;
 • de coordonare, prin stabilirea masurilor pentru dezvoltarea strategiilor de interventie in sprijinul persoanelor aflate in nevoie si prevenire a situatiilor de marginalizare si excludere sociala la nivelului judeului;
 • de administtrare, prin asigurarea gestionarii bunurilor primite in administrare si folosinta, precum si a fondurilor financiare pe care le are la dispozitie ;
 • de colaborare, prin promovarea parteneriatului cu servciiile publice descentralizate ale ministerelor si institutiilor care au responsabilitati in domeniul asistentei soaciale, cu servciciile publice locale de asistenta sociala si O.N.G.-urile  implicate in derularea programelor de asistenta sociala ;
 • de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare pentru implementarea planurilor de asistenta sociala si solutionarea nevoilor sociale individuale si colective ;
          Atributii :
 • analizeaza, impreuna cu serviciile publice locale, unitatile sanitare, unitatile de invatamânt special de stat si institutiile de asistenta sociala publice, necesarul de resurse financiare pentru cheltuielile de functionare, de acordare a drepturilor elevilor, de acordare a ajutoarelor sociale si ajutoarelor pentru incalzirea locuintei, precum si a altor drepturi si ajutoare prevazute in sarcina de finantare a consiliului judetean si consiliilor locale si formuleaza propuneri corespunzatoare Consiliului Judetean ;
 • stabileste acordarea si realizeaza plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu dizabilitati;
 • sprijina autoritatile publice locale si serviciile publice locale in evaluarea situatiei socio-economice a persoanei si identificarea nevoilor si resurselor acesteia, in identificarea situatiilor de risc si stabilirea masurilor de preventie si de reinsertie a persoanelor in mediul familial si in comunitate, in elaborarea planurilor individualizate privind masurile de asistenta sociala pentru combaterea situatiilor de risc, inclusiv a interventiilor focalizate pentru consumatorii de droguri si alcool, precum si persoanele cu probleme psihosociale;
 • asigura consultanta de specialitate in domeniul asistentei sociale si colaboreaza cu serviciile publice locale si institutiile responsabile pentru a facilita accesul la acordarea drepturilor de asistenta sociala ;
 • evalueaza si monitorizeaza aplicarea masurilor de asistenta sociala de care beneficiaza persoana, precum si respectarea drepturilor acesteia ;
 • realizeaza, la nivel judetean, evidenta beneficiarilor de masuri de asistenta sociala ;
 • asigura relationarea si colaborarea cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor, serviciilor publice locale si institutiile publice cu responsabilitati in domeniul asistentei sociale in vederea dezvoltarii de programe de asistenta sociala;
 • acorda sprijin serviciilor publice locale pentru realizarea unei retele eficiente de asistenti personali si ingrijitori la domiciliu pentru persoanele cu dizabilitati si persoanele vârstnice si, totodata, avizeaza incheierea contractelor asistentilor personali ;
 • sprijina activitatea unitatilor protejate pentru persoane cu dizabilitati si urmareste realizarea amenajarilor necesare pentru facilitarea acccesului persoanelor cu dizabilitati ;
 • monitorizeaza activitatea desfasurata in cadrul institutiilor de asistenta sociala, inclusiv modul de utilizare a fondurilor acordate acestora;
 • stabileste masuri pentru implementarea planurilor de asistenta sociala si a strategiilor de interventie in sprijinul persoanelor aflate in nevoie;
 • elaboreaza si fundamenteaza propunerea de buget pentru activitatile, actiunile si masurile de asistenta sociala din competenta de finantare a Consiliului Judetean;
 • asigura Secretariatul Comisiei de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap Aduli si conditiile materiale si financiare pentru desfasurarea activitatii comisiei ;
 • asigura conditii de igiena personala, hrana, asistenta psihologica si medicala pentru persoanele cazate in Centrul de Asistenta si Protectie a Victimelor Traficului de Persoane ;
 • asigura realizarea tuturor activitatilor de asistenta sociala care sunt in responsabilitatea Consiliului Judetean, in conformitate cu legislatia in vigoare.
         Alte scopuri propuse si obiective urmarite:
 • asigurarea operativa si corecta a prestatiilor catre persoanele cu handicap si familiile acestora, cu aplicarea prevederilor legale existente;
 • colaborarea cu autoritatile administratiei publice locale din judet in vederea implementarii programelor specifice de protectie si asistenta speciala a persoanelor cu dizabilitati sau cu alte nevoi sociale; transferul de competente si atributii;
 • cresterea calitatii vietii persoanelor institutionalizate; sustinerea unei politici active de recuperare si integrare socio-profesionala;
 • promovarea dezinstitutionalizarii si crearea de servicii alternative, ca metoda de a imbunatati calitatea vietii persoanelor cu dizabilitati ;
 • evitarea institutionalizarii (a segregarii) tinerilor cu dizabilitati; schimbarea mentalitatii comunitatii fata de aceste persoane.
Sari la conținut