Formulare/Acte necesare

Formulare Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte Cu Handicap

Formulare Comisia pentru Protectia Copilului Teleorman (CPC)

Formulare Serviciul Asistentă Socială

D.G.A.S.P.C. Teleorman preia cereri pentru obtinerea Cardului European pentru Dizabilitate