Procedura privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personalului