Proiect Partenerial “Acum stii! Tu alegi!”

 PROIECT   PARTENERIAL  Acum  stii!   Tu  alegi!”

 1. Titlul : „ Acum stii! Tu alegi !”
 2. Localizare: centrele din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman
 3. Grupul tinta: copiii şi tinerii aflaţi în dificultate, protejaţi în centrele de tip familial
 4. Durata proiectului : octombrie 2017-octombrie 2018
 5. Obiectivele proiectului:
 • Reducerea riscului victimal şi infracţional în rândul grupului ţintă
 • Creşterea gradului de informare a  grupului ţintă cu privire la  comportamentele si atitudinile dezirabile pentru  prevenirea implicarii in calitate de autori sau victime in faptele antisociale;
 • Informarea grupului ţintă privind consecintele faptelor antisociale;
 1. Parteneri:
 • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman
 • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
 1. Beneficiarii proiectului

Direcţi: aproximativ 205  copii şi tineri cu vârsta cuprinsă între 7 şi 20 de ani, protejaţi în centrele de tip familial din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman

Indirecţi: copiii si tinerii din Judeţul Teleorman, asistenţi sociali, personal din centrele de tip familial, alţi membri ai comunităţii

 1. Activităţi :
 • Initierea, monitorizarea şi derularea de parteneriate sociale cu autoritati, instituţii şi organizaţii neguvernamentale, în domeniul prevenirii delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor.
 • Elaborarea unor materiale informativ-preventive care vizează temele proiectului. Materialele, în format letric, planşe powerpoint, filme educative vor fi prezentate grupului ţintă cu prilejul activităţilor desfăşurate. Tematica abordată va cuprinde: raspunderea penală a minorilor, conform noului Cod Penal, principalele infracţiuni săvârşite de minori, prevenirea consumului de alcool, tutun şi droguri, agresivitate şi violenţă, absenteismul şi abandonul şcolar, devianţa socială, anturajul
 • Desfăşurarea de activităţi educativ-preventive pe tema delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor în centrele de plasament din judeţ. Activităţile vor fi organizate în toate centrele de tip familial şi vor fi structurate pe ateliere. Activităţile se realizează într-un mod interactiv, temele alese sunt prezentate utilizându-se ca metode principale: exemplificarea şi experienţa personală, lucrul în echipe şi discuţiile, susţinute prin prezentarea de tematicii elaborate in acest sens, prezentarea de materiale video, studiilor de caz, exerciţiilor imaginative, etc.

În cadrul intalnirilor se va încuraja exprimarea liberă a opiniilor beneficiarilor direcţi cu privire la toate subiectele abordate. Prin metodele utilizate copiii şi tinerii vor fi  valorizaţi şi susţinuţi în acţiunile ce au ca scop dezvoltarea capacităţiilor de alegere cu privire la viata lor personală.

În activităţile desfăşurate pe tema prevenirii consumului de alcool, tutun şi droguri va fi solicitat sprijinul specialiştilor din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Teleorman.

 • Organizarea, în cadrul evenimentului „Săptămâna prevenirii criminalităţii II”- 2017, a unor activităţi pe tema delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor aflaţi în sistemul de protecţie a copilului.
 • Organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni de prevenire şi combatere a absenteismului şi plecărilor neautorizate din centre în cadrul grupul ţintă. Sunt vizaţi copiii şi tinerii care absentează nejustificat de la şcoală sau pleacă din centrele de tip familial, petrecându-şi timpul pe strada sau în localuri publice, categorie cu risc crescut de a deveni victime/autori ai unor fapte cu caracter penal.
 1. Indicatori de evaluare :

– numar  copii şi tineri  participanti la activităţi;
– numar personal din centre participanţi la proiect ;
– numar  total activităţi desfăşurate cu grupul ţintă în cadrul proiectului;
– număr emisiuni/articole  de reflectare a activităţilor proiectului  in mass-media locale.

Sari la conținut