Anunțuri achiziții publice DGASPC Teleorman 2020

Anunț   nr. ADV1157150 / Invitație de participare pentru atribuirea contractului de achiziție publică furnizare canapele. Caiet sarciniAfișat 08.07.2020.Proces-verbal al ședinței de deschidere și evaluare a ofertelor.  Afișat 15.07.2020.


Anunț   nr. ADV1152279 / Invitație de participare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect servicii de proiectare tehnica pentru construcția ziduri antifoc. Afișat 15.06.2020 Proces-verbal al ședinței de deschidere și evaluare a ofertelor. Afișat 01.07.2020


Anunț  Invitație participare la procedura simplificată proprie pentru servicii de televiziune prin cablu, nr. anunț ADV1150539 / 03.06.2020. Afișat 03.06.2020Proces-verbal  al ședinței de deschidere și evaluare a ofertelor. Afișat 10.06.2020Raportul Procedurii  nr.13489 12.06.2020. Afișat 15.06.2020


Anunț  nr. ADV1148054 / Invitație de participare pentru atribuirea contractului de achiziție publică, având ca obiect instalare centrale termice la  CTPTFCNS Alexandria.  Caiet sarcini  . Afișat 20.05.2020 Proces-verbal  al ședinței de deschidere și evaluare a ofertelor. Afișat 26.05.2020 Contract   de achiziție publică de produse și servicii nr. 56 din 28 mai 2020. Afișat 29.05.2020


Anunț nr. ADV1143844  Invitație de participare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect servicii medicale prestate de medici specialiști – pentru Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu dizabilități.  Caietul de Sarcini  . Afișat 30.04.2020 Proces-Verbal  al ședinței de deschidere a ofertelor.  Afișat 08.05.2020Raportul Procedurii  Afișat 12.05.2020


Anunț  nr. ADV1142329/ Invitație de participare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect servicii medicale prestate de medici specialiști – pentru serviciul evaluare complexă a copilului cu dizabilități.  Caiet de sarcini Afișat 22.04.2020 Proces-verbal   al ședinței de deschidere a ofertelor. Afișat 29.04.2020 Raportul Procedurii Afișat 30.04.2020


Anunț nr. ADV1139961 /invitație participare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect servicii medicale prestate de medici specialiști – pentru beneficiarii din cadrul Complexului de Servicii destinate Copilului și Familiei.  Caiet de sarcini Afișat 07.04.2020 Proces-verbal   al ședinței de deschidere și evaluare a ofertelor.  Afișat 14.04.2020 Raportul procedurii  Afișat 21.04.2020


Anunț adv. 1139506 Invitație de participare pentru atribuirea contractului de achiziție publica având ca obiect servicii medicale prestate de medici specialiști – pentru Serviciul Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu handicap. Caiet de sarcini Proces-verbal  al ședinței de deschidere și evaluare a ofertelor.  Afișat 09.04.2020Raportul procedurii Afișat 13.04.2020


Anunț  adv. 1139498 Invitație de participare pentru atribuirea contractului de achiziție publică, având ca obiect servicii medicale prestate de medici specialiști – pentru Serviciul Evaluare Complexa a Persoanelor adulte cu handicap.  Caiet de sarcini

Proces-verbal   al ședinței de deschidere și evaluare a ofertelor. Afișat 09.04.2020Raportul procedurii  Afișat 13.04.2020


Anunț Adv.1139392, invitație participare la procedura simplificată proprie pentru servicii medicale. Caiet de sarcini  Afișat 03.04.2020 Proces-verbal   al ședinței de deschidere și evaluare a ofertelor.  Afișat 09.04.2020 Raportul procedurii  Afișat 13.04.2020 Proces-verbal   al ședinței de deschidere și evaluare a ofertelor. Afișat 14.04.2020


Anunț  Invitație de participare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect instalare centrale termice la CTPTF Alexandria.  Caiet Sarcini, Model Contract   . Afișat 02.04.2020


Anunț   Contract de Servicii medicale, prestate de medici specialiști.  Caiet de sarcini  Afișat 24.03.2020.  Proces-verbal al ședinței de deschidere și evaluare a ofertelor. Afișat 02.04.2020


Anunț   invitație participare la procedura simplificata proprie pentru servicii de medicina muncii. Caiet de sarcini Afișat 23.03.2020. Proces-verbal al ședinței de deschidere și evaluare a ofertelor. Afișat 24.03.2020. Raportul Procedurii Afișat 06.04.2020.


Anunț   „Contract abonament cablu Tv și Internet pentru 36 luni.”  Afișat 11.03.2020.


Proces-verbal  al ședinței de deschidere a ofertelor –  ‘Abonament cablu TV/internet pentru 36 luni’, la sediul centrului situat în Roșiori de Vede, str. Oltului, nr. 59. Afișat 18.02.2020.


Anunț   „Contract sistem monitorizare 36 luni” la sediul centrului situat în Roșiori de Vede, str. Oltului, nr. 59, din cadrul DGASPC Teleorman. Afișat 18.02.2020. Proces-verbal   al ședinței de deschidere și evaluare a ofertelor. Afișat 27.02.2020.


Proces-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor – având ca obiect „Servicii de supraveghere” la imobilul situat în str. Oltului , nr. 59 din mun. Roșiori de Vede, jud. Teleorman. Afișat 18.02.2020. 


AnunțContract abonament cablu TV/internet pentru 36 luni.”  Afișat 07.02.2020. Proces-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor. Afișat 17.02.2020. Proces-verbal al ședinței de evaluare a ofertelor. Afișat 17.02.2020.


 Anunț „Contract sistem monitorizare 36 luni„. Caiet de sarcini Afișat 07.02.2020.