Anunțuri achiziții publice DGASPC Teleorman 2020

Proces-verbal  al ședinței de deschidere a ofertelor –  ‘Abonament cablu TV/internet pentru 36 luni’, la sediul centrului situat în Roșiori de Vede, str. Oltului, nr. 59. Afișat 18.02.2020.


Anunț   „Contract sistem monitorizare 36 luni” la sediul centrului situat în Roșiori de Vede, str. Oltului, nr. 59, din cadrul DGASPC Teleorman. Afișat 18.02.2020.


Proces-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor – având ca obiect „Servicii de supraveghere” la imobilul situat în str. Oltului , nr. 59 din mun. Roșiori de Vede, jud. Teleorman. Afișat 18.02.2020. Proces-verbal   al ședinței de deschidere și evaluare a ofertelor. Afișat 27.02.2020.


AnunțContract abonament cablu TV/internet pentru 36 luni.”  Afișat 07.02.2020. Proces-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor. Afișat 17.02.2020. Proces-verbal al ședinței de evaluare a ofertelor. Afișat 17.02.2020.


 Anunț „Contract sistem monitorizare 36 luni„. Caiet de sarcini Afișat 07.02.2020.