Posturi vacante scoase la concurs de catre DGASPC Teleorman in anul 2018

 • Concurs pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante. Afisat 05 aprilie 2018

 • Rezultate selectie dosare concurs 08.05.2018. Afisat 25 aprilie 2018

 • Rezultate proba scrisa concurs recrutare functii publice. Afisat 08 mai 2018

 • Rezultat contestatie concurs recrutare functii publice. Afisat 09 mai 2018

 • Rezultat privind proba interviului la concursul din 08.05.2018 Afisat 10 mai 2018

 • Rezultatul final privind concursul din 08.05.2018 Afisat 10 mai 2018

 • Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante – Educatori. Afisat 27 iulie 2018
 • Anexa Bibliografie – Centrul Teritorial pentru Protectia de tip familial Alexandria.
 • Anexa Bibliografie – Centrul Teritorial pentru Protectia de tip familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria

 • Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante – Muncitori. Afisat 27 iulie 2018

 •  Lista rezultatelor privind selectia dosarelor la concursurile din data de 28 si 29 08.2018.  Afisat 14 august 2018

 •  Lista cuprinzand rezultatele obtinute la selectia dosarelor din data de 14 august 2018, pentru ocuparea posturilor de educator .  Afisat 14 august 2018

 • Lista cuprinzand rezultatele obtinute la selectia dosarelor din data de 14 august 2018, pentru ocuparea posturilor de educator la CTPTF Rosiori de Vede .  Afisat 14 august 2018

 • Rezultat solutionare contestatii pentru ocuparea unor posturi de educator. Afisat 21 august 2018

 • Anulare procedura de desfasurare a concursurilor  din datele de 23.08.2018 si 29.08.2018 pentru ocuparea postului de muncitor calificat – zugrav din cadrul Serviciului Administrativ, patrimoniu, tehnic si aprovizionare si postului de muncitor calificat – bucatar din cadrul CTPTFCNS Alexandria. Afisat 23 august 2018

 • Rezultate proba scrisa concurs educator din data de 27.08.2018. Afisat 27 august 2018

 • Rezultate obtinute de candidati la proba scrisa din 28 august 2018, pentru ocuparea unor posturi vacante. Afisat 28 august 2018

 • Rezultat contestatie proba scrisa educator debutant la concursul din data de 27.08.2018. Afisat 29 august 2018

 • Rezultate proba interviu educator debutant la concursul din data de 27.08.2018. Afisat 29 august 2018

 • Rezultate finale la concursul din data de 27.08.2018, educator debutant ( M ) CTPTF Rosiori de Vede. Afisat 29 august 2018

 • Rezultate proba practica a candidatilor inscrisi la concursul din data de 29.08.2018, pentru ocuparea unor posturi contractuale de executie. Afisat 29 august 2018

 • Rezultat solutionare contestatie proba scrisa din 28 august 2018, pentru ocuparea postului contractual vacant de magazioner. Afisat 30 august 2018

 • Rezultat contestatie la proba practica din 29 august 2018, pentru ocuparea postului contractual de executie vacant de zidar. Afisat 30 august 2018

 • Rezultate proba interviu a candidatilor inscrisi la concursul din data de 28.08.2018. Afisat 30 august 2018

 • Rezultatul final al concursului din  data de 29 august 2018. Afisat 30 august 2018

 • Rezultate proba scrisa concurs educatori 03.09.2018. Afisat 04 septembrie 2018

 • Rezultat contestatie proba scrisa educatori la concursul din data de 03.09.2018. Afisat 04 septembrie 2018

 • Rezultate obtinute la proba interviului la concursul din data de 03.09.2018, pentru ocuparea posturilor de educator debutant. Afisat 05 septembrie 2018

 • Rezultate finale pentru concursul din data de 03.09.2018, pentru ocuparea posturilor de educator debutant. Afisat 05 septembrie 2018

 • Anunt in atentia salariatilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman care nu desfasoara activitati ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor. Afisat 07 septembrie 2018

 • Concurs recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante – inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul achizitii publice si contractare servicii sociale.  Afisat 07 septembrie 2018

 • Concurs recrutare pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante.  Afisat 14 septembrie 2018

 • Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante – Educatori 15.10.2018 Afisat 20 septembrie 2018

 • Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante – Educatori 16.10.2018 Afisat 20 septembrie 2018

 • Rezultat privind selectia dosarelor pentru ocuparea functiei de executie vacante de inspector asistent la Compartimentul Achizitii publice si contractare servicii sociale din cadrul DGASPC Teleorman.  Afisat 03 octombrie 2018

 • Rezultat selectie dosare concurs educatori 16 octombrie 2018. Afisat 05 octombrie 2018

 • Rezultat selectie dosare concurs educatori 15 octombrie 2018. Afisat 08 octombrie 2018

 • Rezultat proba scrisa – concurs din data de 09 octombrie 2018, pentru ocuparea functiei publice de executie de inspector, in cadrul Compartimentului Achizitii publice si contractare servicii sociale. Afisat 09 octombrie 2018

 • Rezultat contestatie selectie dosare concurs educatori, 15 octombrie 2018. Afisat 09 octombrie 2018

 • Rezultat selectie dosare pentru ocuparea functiei publice de inspector – la compartimentul Resurse Umane. Afisat 09 octombrie 2018

 • Rezultat selectie dosare pentru ocuparea functiei publice de referent, clasa lll, grad profesional superior – la compartimentul „Comunicare, Registratura, Relatii cu publicul si Evaluare Initiala”. Afisat 09 octombrie 2018

 • Rezultat selectie dosare pentru ocuparea functiei publice de consilier juridic, clasa l, grad profesional asistent – la compartimentul Juridic Contencios. Afisat 09 octombrie 2018

 • Rezultat contestatie – selectie dosare pentru ocuparea functiei de executie de inspector, grad profesional debutant, la compartiment Resurse Umane. Afisat 11 octombrie 2018

 • Rezultate proba scrisa concurs educatori 15.10.2018. Afisat 16 octombrie 2018

 • Rezultat contestatie proba scrisa concurs educatori din 15.10.2018. Afisat 16 octombrie 2018

 • Rezultate proba scrisa concurs educatori din 16.10.2018.  Afisat 16 octombrie 2018

 • Rezultate proba scrisa – concurs din data de 16.10.2018, – referent clasa lll, grad profesional superior, la compartiment Comunicare, registratura, relatii cu publicul si evaluare initiala.  Afisat 17 octombrie 2018

 • Rezultate proba scrisa – concurs din  data de 16.10. 2018 – inspector clasa l, grad profesional debutant, la compartimentul Resurse umane.  Afisat 17 octombrie 2018

 • Rezultate proba scrisa – concurs 16.10.2018 – consilier juridic clasa l, grad profesional asistent, la compartimentul Juridic Contencios.  Afisat 17 octombrie 2018

 • Rezultate proba interviu – concurs educatori 15.10.2018. Afisat 17 octombrie 2018

 • Rezultate proba interviu – concurs 16.1.0.2018 – referent, clasa lll, grad profesional superior, la compartimentul Comunicare, registratura, relatii cu publicul si evaluare initiala.  Afisat 18 octombrie 2018

 •  Rezultate proba interviu – concurs 16.10.2018 – consilier juridic, clasa l, grad profesional asistent, la compartimentul Juridic Contencios.  Afisat 18 octombrie 2018

 • Rezultate contestatie proba interviu – concurs din data de 16.10.2018 – referent, clasa lll, grad profesional superior, la compartimentul Comunicare, registratura, relatii cu publicul si evaluare initiala.  Afisat 18 octombrie 2018

 • Rezultate finale concurs educatori 15.10.2018.  Afisat 18 octombrie 2018

 • Rezultate proba interviu concurs educatori 16.10.2018.  Afisat 18 octombrie 2018

 • Rezultate finale concurs educatori 16.10.2018.  Afisat 19 octombrie 2018

 • Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale de executie vacante.  Afisat 22 octombrie 2018

 • Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale de executie vacante. Afisat 22 octombrie 2018
 • Anexa bibliografie.

 • Rezultate finale concurs pentru ocuparea functiei publice de executie de referent, clasa lll, grad profesional superior, la compartimentul Comunicare, registratura, relatii cu publicul si evaluare initiala.  Afisat 22 octombrie 2018

 • Rezultate finale concurs pentru ocuparea functiei publice de consilier juridic, clasa l, grad profesional asistent, la compartimentul Juridic Contencios. Afisat 22 octombrie 2018

 • Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale de executie vacante. Bibliografie.  Afisat 30 octombrie 2018

 • Concurs pentru ocuparea postului de Sef Centrul Teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu nevoi speciale Alexandria. Afisat 30 octombrie 2018

 • Rezultatele etapei de selectie a dosarelor de inscriere la concursul din data de 20 noiembrie 2018, organizat pentru ocuparea unor functii contractuale de executie vacante.  Afisat 06 noiembrie 2018

 • Rezultate selectie dosare concurs din data de 19.11.2018, pentru ocuparea unor posturi contractuale.  Afisat 07 noiembrie 2018

 • Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta – inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul achizitii publice si contractare servicii sociale.  Afisat 09 noiembrie 2018

 • Concurs pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante: – 1 post inspector, clasa I, grad profesional debutant – la Compartimentul Resurse Umane;  – 1 post referent, clasa III, grad profesional superior la Compartimentul Comunicare, Registratura, relatii cu publicul si evaluare initiala, din cadrul Serviciului Juridic, Contencios, resurse umane si evaluare initiala.   Afisat 09 noiembrie 2018

 • Concurs promovare in grad profesional pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate.  Afisat 09 noiembrie 2018

 • Rezultate selectie dosare concurs Sef Centru. Afisat 13 noiembrie 2018

 • Rezultate selectie dosare concurs din data de 26.11.2018, in vederea ocuparii unor posturi contractuale de executie vacante.  Afisat 13 noiembrie 2018

 • Rezultat contestatii privind selectia dosarelor – concurs pentru ocuparea unor functii contractuale de executie vacante.  Afisat 15 noiembrie 2018

 • Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale de executie vacante. Afisat 16 noiembrie 2018

 • Rezultate obtinute la proba scrisa din datade 19.11.2018, pentru ocuparea postului contractual de psiholog debutant. Afisat 19 noiembrie 2018

 • Rezultate contestatie proba scrisa concurs din 19.11.2018. Afisat 20 noiembrie 2018

 • Rezultate proba scrisa la concursul din 20.11.2018, pentru ocuparea postului contractual de executie vacant de asistent social debutant. Afisat 20 noiembrie 2018

 • Rezultate proba interviu concurs 19.11.2018. Afisat 21 noiembrie 2018

 • Rezultat proba interviu concurs 20.11.2018. Afisat 22 noiembrie 2018

 • Rezultat final concurs 19.11.2018. Afisat 22 noiembrie 2018

 • Rezultat final al concursului organizat pentru ocuparea functiilor contractuale de executie de asistent social debutant. Afisat 23 noiembrie 2018

 • Rezultat proba scrisa la concursul organizat in data de 26.11.2018. Afisat 26 noiembrie 2018

 • Rezultatele la proba interviului  pentru ocuparea posturilor contractuale de executie vacante, din data de 26.11.2018. Afisat 28 noiembrie 2018

 • Rezultate concurs pentru ocuparea posturilor contractuale de executie vacante din data de 26.11.2018. Afisat 29 noiembrie 2018

 • Rezultat selectie dosare pentru concursul din data de  17.12.2018, in vederea ocuparii functiei publice de executie din cadrul compartimentului ” Achizitii publice si contractare servicii sociale. Afisat 29 noiembrie 2018

 • Rezultate obtinute la proba scrisa din data de 03.12.2018 pentru ocuparea postului contractual de conducere de Sef C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria.Afisat 3 decembrie 2018 .

 • Rezultate selectie dosare pentru concursul din data de 12 decembrie 2018, organizat pentru ocuparea functiei contractuale de executie de lucrator social la CPV Furculesti. Afisat 4 decembrie 2018

 • Rezultate privind selectia dosarelor de inscriere la concursul din 11 decembrie 2018, organizat pentru promovarea in grad profesional pentru functionarii publici din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman. Afisat 4 decembrie 2018

  Rezultate privind selectia dosarelor la concursul din 14 decembrie 2018, organizat pentru ocuparea unor functii publice. Afisat 5 decembrie 2018


 • Rezultate finale pentru concursul – Sef Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu nevoi speciale Alexandria. Afisat 5 decembrie 2018

 •  Rezultat contestatie selectie dosare concurs 14.12.2018. Afisat 6 decembrie 2018

 •  Rezultate finale la concursul organizat in data de 12 decembrie 2018. Afisat 6 decembrie 2018

 • Rezultate proba scrisa concurs pentru promovare in grad profesional a unor functionari publici din cadrul DGASPC Teleorman. Afisat 12 decembrie 2018

 • Rezultate interviu – concurs din data de 11.12.2018, pentru promovare grad profesional a unor functionari publici. Afisat 13 decembrie 2018

 •  Rezultate proba scrisa concurs din data de 14.12.2018, pentru ocuparea unor functii publice de executie. Afisat 14 decembrie 2018

 • Rezultate finale concurs – 11.12.2018, pentru promovare in grad profesional a unor functionari publici din cadrul DGASPC Teleorman. Afisat 17 decembrie 2018

 • Rezultate proba scrisa concurs – 17.12.2018, pentru ocuparea functiei publice de executie de inspector clasa I, grad profesional asistent, in cadrul Compartimentului Achizitii publice si contractare servicii sociale. Afisat 17 decembrie 2018
 • Rezultate proba interviu – concurs 14.12.2018, pentru ocuparea unor functii publice vacante. Afisat 19 decembrie 2018
 • Rezultate la proba interviului din data de 17.12.2018 organizat pentru ocuparea functiei publice de executie de inspector clasa I, grad profesional asistent in cadrul compartimentului Achizitii publice si contractare servicii sociale, din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman.Afisat 20 decembrie 2018.
 • Rezultate finale concurs 14.12.2018 pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante. Afisat 20 decembrie 2018.
 • Anunt : examen de promovare in grad/treapta profesional/a imediat superior/superioara pentru urmatoarele functii contractuale de executie din cadrul centrelor/complexelor/compartimentelor. Afisat 27 decembrie 2018.

 

Sari la conținut