Informare privind derularea proiectului „Venus – împreună pentru o viață în siguranță”

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020
Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice
Contract POCU: 465/4/4/128038
Titlu proiectului: „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” Cod SMIS 128038 


         Proiectul, în valoare totală de 51.080.375,72 lei,  este cofinanțat din FSE, Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice. Acesta are o durata de 48 de luni.

       Proiectul “VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” are ca obiectiv general îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel național prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională în scopul implementării unui program național de protecție a victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței domestice.


        Proiectul, în ansamblul său, are ca și scop prevenirea și combaterea fenomenului violenței domestice, prin crearea și dezvoltarea unei REȚELE NAȚIONALE INOVATIVE INTEGRATE DE LOCUINȚE PROTEJATE pentru transferul la o viață independentă al victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea fenomenului violenței domestice. În cadrul rețelei naționale inovative integrate de 42 de locuințe protejate (1 locuință la nivel de județ + municipiul București) se vor furniza servicii integrate pentru persoanele beneficiare din cadrul locuințelor protejate, după caz: cazare temporară, servicii de consiliere psiho-socio-medicală, consiliere juridică, continuarea/reintegrarea în sistemul de educație, furnizarea de măsuri de ocupare, consiliere, formare, reinserție/ acompaniere socio-profesională în vederea inserției/reinserției socio-profesionale, măsuri de acompaniament etc., în concordanţă cu nevoile specifice ale victimelor violenței domestice.

    Astfel, în acord cu obiectivul general al proiectului, la nivelul județului  Teleorman va fi înființată o locuință protejată care va furniza servicii pentru un număr de 6 victime ale violenței domestice/an. De asemenea, la nivelul județului vor fi înființate servicii integrate complementare: grup de suport și cabinet de consiliere vocațională care vor furniza servicii atât pentru persoanele găzduite în locuința protejată, cât și pentru alte victime din comunitate. Grupul de suport va avea ședințe săptămânale cu aproximativ 10 victime/ședință pentru o perioadă de 6 luni/grup.


Cabinetul de consiliere vocațională va organiza ședințe individuale cu minim 50 de beneficiari/an.

În vederea implementării activităților asumate prin Acordul de Parteneriat, DGASPC Teleorman are alocat un buget în valoare de 1.137.174,76 lei, contribuția proprie fiind în valoare de 22.743,50 lei.

Data începere:    04.03.2019

Perioada de implementare:    04.03.2019– februarie 2023

Nu mai poți suporta Violența Domestică zilnic!
Ai ajuns la capătul puterilor și vrei doar Liniște și o Viață Normală !
Acum nu mai ești singură! Dacă ai nevoie de ajutor și vrei o nouă viață , Schimbarea stă în PUTEREA TA ! Ai încredere! Statul de sprijină !

Sună, transmite un e-mail sau mergi direct  ACUM la Direcția Generală de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru a afla cum poți sa beneficiezi, prin proiectul POCU „VENUS- Împreună pentru o viață în siguranță ! „GRATUIT,  din luna martie 2020, de unul sau mai multe dintre următoarele servicii:

  • GĂZDUIRE pe o perioadă de pană la 1 an în cadrul unei LOCUINȚE PROTEJATE
  • CONSILIERE PSIHOLOGICĂ, respectiv, programe specifice de asistență psihologică și de dezvoltare personală în scopul de a depăși situația de criză.
  • CONSILIERE PENTRU ORIENTARE VOCAȚIONALĂ, FORMARE PROFESIONALĂ ȘI INSERȚIE SOCIALĂ ȘI PROFESIONALĂ, prin dezvoltarea de competențe în vederea creșterii oportunităților de ocupare a forței de muncă.

Numărul de telefon :0247.316.611 și adresa: DGASPC Teleorman, Mun. Alexandria, Str. Dunării, Nr. 7, Jud. Teleorman

Sari la conținut