Centrul teritorial pentru protectia de tip familial Rosiori de Vede

Ghid pentru Copii

Drepturile și responsabilitățile beneficiarilor

 1. Drepturile
  • Dreptul la protecție impotriva oricărei forme de violență, pedeapsă sau brutalitate fizică sau mentală, de abandon sau neglijență, de maltratare sau exploatare.
  • Dreptul de a fi protejat prin plasament familial sau, în caz de necessitate, prin plasament într-o instituție adecvată atunci când este privat de mediul familial.
  • Dreptul de a fi protejat împotriva oricărei forme de abuz și de a beneficia de asistența corespunzătoare pe parcursul rezidenței în cadrul instituției.
  • Dreptul la opinie
  • Dreptul la viață
  • Dreptul la identitate
  • Dreptul la educație
  • Dreptul la sănătate, informație
  • Dreptul la o viață decentă
  • Dreptul de odihnă și timp liber.
 1. Responsabilitățile
 • Acceptare și îndeplinirea regulilor existente în instituție
 • Colaborarea cu personalul instituției
 • Să aibă o comportare demnă și civilizată precumși o ținută vestimentară decentă
 • Participarea la activitățile instructiv-educative ale instituției
 • Modul cum poate să-și exprime opinia sau poate face o reclamație

Centrul territorial pentru protecția de tip familial a copiluluiRoșiori de Vede pune la dispoziția copiilor un registru REGISTRU DE SESIZĂRI ȘI RECLAMAȚII în care aceștia își pot exprima dolenațele, care vor fi înaintate șefului de centru. Acesta va fi completat de către minor individual sau cu ajutorul unei persoane aleasă de către copil în cazulîn care el are nevoie de ajutor.

Misiune și obiective

Centrul teritorial pentru protecția de tip familial Roșiori de Vede, jud. Teleorman, are misiunea de a furniza și de a asigura accesul copiilor, pe o perioadă determinata de timp, la găzduire, îngrijire, educație și pregătire în vederea reintegrării sau integrării în familie și includerii sociale.

Obiective:

 • Implicarea active a copilului/tânăruluiînviațacotidiană;
 • Pregătireacopiilorpentruintegrare socio-profesională
 • Eliminareacomportamentelorsocialeinadecvate;
 • Formarea deprinderilor de viață independent.

Modul de organizare și funcționare

Centrul territorial pentru protecția de tip familial a copilului Roșiori de Vede, este organizat și funcționează în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, în regim de componentă funcțională a acesteia, fără personalitate juridică, având sediul în B-dul Republicii, bl. 412, ap.2, mun. Roșiori de Vede și cuprinde un număr de 11 apartamente, în diferite blocuri din oraș, organizate pe modul familial.

Instituția dispune de:

 • Biroul șefului de centru unde se realizează și ședințele cu personalul;
 • Cabinet medical, unde își desfășoară activitatea un asistent medical care asigură servicii medicale în instituție;
 • Cabinet psihologic;
 • Bloc alimentar (3 bucătării, magazii pentru alimente);
 • Magazii pentru materialele și obiectele de inventar existente în centru
 • Două băi/apartement;
 • 19 educatori – personal de zi;
 • 7 educatori – personal de noapte;
 • 1 asistent medical;
 • 1 psiholog;
 • 1 manager de caz;
 • 4 bucătari;
 • 1 muncitorcalificat – gestionar;
 • 5 infirmieri.

Serviciile oferite

Copii beneficiază de :

 • găzduire, îngrijire, educație non formalășiinformală, sprijinemoțional. Consiliere și pregătire în vederea reintegrării familiale si includerii sociale;
 • hrană și îmbrăcăminte;
 • asistență medical;
 • consiliere psihologică;
 • evaluaresocială;
 • educație;
 • orientare în vederea integrării sau includerii sociale.
Sari la conținut